Behandlinger

Her finner du en kort beskrivelse av våre behandlinger. Se prisliste her, og kontakt oss dersom du har spørsmål. 

Undersøkelse

En grundig undersøkelse av tenner, tannkjøtt og slimhinner i munnen er viktig for å avdekke eventuell sykdom (som for eksempel hull eller tannkjøttsbetennelse). Mange ganger suppleres dette med ett eller flere røntgenbilder.

Vi ber både nye pasienter og de som kommer på årlig innkalling, om å fylle ut eller oppdatere et helseskjema. Dette gjør vi både fordi mange typer sykdommer og medisiner påvirker tannhelsen, men også fordi enkelte da vil ha rett til støtte for helt eller deler av tannbehandlingen fra HELFO. Husk på at vi som jobber her har taushetsplikt.

Rotfylling

Noen ganger er dessverre hull så dype at de går hele veien inn til nerven i tannen. Da blir nerven infisert av de bakteriene som forårsaket hullet. Andre ganger kan nerven i tannen dø som følge av slag eller rett å slett mye belasting over tid (som for eksempel dype fyllinger). Da blir rotbehandling nødvendig. Dette har som mål å rense ut alt av bakterier i tannen for så å forsegle den så det ikke kommer inn bakterier på nytt.

Broer - proteser

om en tann går tapt og en ønsker den erstattet, finnes det flere løsninger å velge i mellom. De deles inn i faste eller avtagbare løsninger. De faste løsningene er enten støttet til nabotenner (bro) eller støttet til en skrue i kjevebenet (implantat). De avtagbare løsningene er enten helproteser om alle tennene mangler i en kjeve, eller delproteser. En fast løsning er helt klart best. Men spør tannlegen om råd.

Høy-estetisk tannbehandling

Mange ønsker å forbedre utseende av sin tenner. Mye er mulig, men ikke alt er like bra. Ved bruk av moderne teknikker, prøver en å bevare så mye som mulig av tannen. Her er det meget viktig å spørre tannlegen om råd.

Noen ganger løser en dette med tannbleking. Dette gjøres ved å fremstille blekeskinner som en har blekemiddel i og bruker fortrinnsvis om natten i en ukes tid. Andre ganger ønsker en lime på tynne porselensfasader. Da må en imidlertid beslipe tannen noe. Dersom misfargingene eller defektene er for store, bør porselenskroner lages.

Kroner, støpte innlegg

Når vi skal reparere en tann som ikke har nok frisk tannsubstans igjen til å lage en holdbar fylling, må en lage en støpt løsning som krone eller av og til støpt innlegg. Dette er en meget holdbar og pen løsning (se vedlagt bilde). Mange kroner lages med metallkjerne innerst, dekket av porselen. Andre lages med ulike porselen hele veien igjennom. De førstnevnte er hakket sterkere, mens de andre er hakket penere. Spør tannlegen om råd.

Fyllinger

Dette er påkrevet for å tette igjen hull eller reparere andre defekter. God holdbarhet og feste får vi om det er tilstrekkelig nok frisk del igjen av tannen. Vi bruker kun tannfargede fyllinger (kompositt-plast), eller i enkelte tilfeller midlertidige, hvite fyllinger. Dersom det ikke er nok igjen av tannen, er det krone eller støpte innlegg som er aktuelt.

Tannkjøttbettenelse (periodontitt)

Tannstein og bakteriebelegg gir en betennelsesreaksjon i tannkjøttet. Hos noen går dette over i å ødelegge feste for tennene. De løsner. Da kaller vi det for periodontitt eller tannkjøttsbetennelse. Vi vet ikke alt som påvirker, men vi vet med sikkerhet at hvor godt en holder det rent, fjerning av tannstein og bakteriebelegg, den generelle helsetilstanden, røyking og arv er avgjørende faktorer.

Akuttbehandling

Vi strekker oss langt i å hjelpe så raskt som mulig de som skulle være så uheldige å få vondt i en tann, miste ut en fylling, knekke en del av en tann eller ha annen type behov for akutt hjelp.